V/v đề xuất nhu cầu tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành Giáo dục và Đào tạo

V/v đề xuất nhu cầu tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành giáo dục và đào tạo

Số kí hiệu 750/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 06/05/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

Kính gi: 
                  -  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
                               -  Trường Trung học phổ thông;
                               -  Trường phổ thông nhiều cấp học;
                               -  Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;
                               - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện, thị xã, thành phố;
                                -  Trường Đại học Thủ Dầu Một.

     Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 11/2018/TT-BGDĐT ngày 06/4/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục;
Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GDĐT;
     Căn cứ Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
     Để có cơ sở xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ngành GDĐT trên địa bàn tỉnh Bình Dương làm căn cứ lập dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng thiết bị; quản lý, sử dụng thiết bị. Sở GDĐT đề nghị các đơn vị trường học, Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học Thủ Dầu Một nghiên cứu quy định được hướng dẫn tại các văn bản nêu trên để đề xuất tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho tổ chức, đơn vị theo danh mục quy định của Bộ GDĐT và các thiết bị ngoài quy định của Bộ GDĐT mà tổ chức, đơn vị sử dụng có nhu cầu (Theo mẫu đính kèm).
     Các đơn vị trường học, Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học Thủ Dầu Một tổng hợp đề xuất nhu cầu tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng gửi về Sở GDĐT trước ngày 10/5/2021 và đồng thời gửi file qua địa chỉ email: taitc@sgdbinhduong.edu.vn
     Lưu ý: Đến hết thời gian quy định, đơn vị không gửi đề xuất xem như không có nhu cầu tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng./.
                                Nơi nhận:                                                                     GIÁM ĐỐC
                                   - Như trên;
                                   - Lãnh đạo Sở GDĐT;
                                   - Website Sở GĐT;                                                                                           
                                   - Lưu: VP, KHTC.


 

 File đính kèm

Cập nhật Covid - 19

Cập nhật lúc 7h00 ngày 01/9/2020:

- Thế giới: 25.596.872 người mắc, 853.553 người tử vong

- Việt Nam: 1044 người mắc, 34 người tử vong

- Bình Dương: 0 người mắc.

Nguồn: www.suckhoedoisong.vn 
Kho bài giảng e-learning
Hệ tri thức
Sở Giáo dục tỉnh Bình Dương
Trường học trực tuyến
Bộ giáo dục
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây