Văn bản chỉ đạo, điều hành

Báo cáo kết quả thực hiện quyên góp, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Báo cáo kết quả thực hiện quyên góp, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Ngày ban hành: 18/05/2022

Giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường

Giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường

Ngày ban hành: 12/05/2022

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

Ngày ban hành: 27/04/2022

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Ngày ban hành: 22/04/2022

Triệu tập giáo viên, học sinh tham dự "Lễ Tổng kết, trao thưởng Giải thể thao học sinh tỉnh năm học 2021-2022"

Triệu tập giáo viên, học sinh tham dự "Lễ Tổng kết, trao thưởng Giải thể thao học sinh tỉnh năm học 2021-2022"

Ngày ban hành: 21/04/2022

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

Ngày ban hành: 21/04/2022

Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên đại bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2021-2026

Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên đại bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2021-2026

Ngày ban hành: 21/04/2022

Triển khai cập nhật, điều chỉnh số liệu tiêm ngừa học sinh lớp 6

Triển khai cập nhật, điều chỉnh số liệu tiêm ngừa học sinh lớp 6

Ngày ban hành: 20/04/2022

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022*-2023

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022*-2023

Ngày ban hành: 18/04/2022

Triển khai công tác chuẩn bị tiêm ngừa cho học sinh từ 05-11 tuồi

Triển khai công tác chuẩn bị tiêm ngừa cho học sinh từ 05-11 tuồi

Ngày ban hành: 15/04/2022

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Kế hoạch tổ chức hoạt động kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)

Ngày ban hành: 14/04/2022

Triển khai công tác tiêm ngừa cho học sinh 05 -11 tuổi

Triển khai công tác tiêm ngừa cho học sinh 05 -11 tuổi

Ngày ban hành: 14/04/2022

Triệu tập cuộc họp giao ban hiệu trường năm 2021-2022

Triệu tập cuộc họp giao ban hiệu trường năm 2021-2022

Ngày ban hành: 12/04/2022

Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022

Ngày ban hành: 07/04/2022

Triển khai thực hiện Báo cáo kết quả Nghị quyết số 12/NQ-Cp ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025

Triển khai thực hiện Báo cáo kết quả Nghị quyết số 12/NQ-Cp ngày 19/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiệm vụ, giải pháp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 07/04/2022

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày ban hành: 06/04/2022

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT trong năm 2022-2023 và phát động "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường"

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật TTATGT trong năm 2022-2023 và phát động "Tháng cao điểm ATGT cho học sinh tới trường"

Ngày ban hành: 06/04/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thị xã Bến Cát

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 06/04/2022

Triển khai các chương trình công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trong tháng thanh niên năm 2022

Triển khai các chương trình công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi trong tháng thanh niên năm 2022

Ngày ban hành: 31/03/2022

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho trẻ từ 05-11 tuổi trên địa bàn thị xã Bến Cát

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 cho trẻ từ 05-11 tuổi trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 31/03/2022

Triển khai Kế hoạch Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Bến Cát giai đoạn 2021-2025

Triển khai Kế hoạch Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu thị xã Bến Cát giai đoạn 2021-2025

Ngày ban hành: 31/03/2022

Triển khia kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thị xã Bến Cát giai đoạn 2022-2025

Triển khia kế hoạch thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh thị xã Bến Cát giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành: 31/03/2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông, môi trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã trong năm 2022

Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông, môi trường tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã trong năm 2022

Ngày ban hành: 31/03/2022

Tuyên truyền tiết kiệm điện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2022

Tuyên truyền tiết kiệm điện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2022

Ngày ban hành: 03/03/2022

Tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục cho trường học năm 2022

Tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục cho trường học năm 2022

Ngày ban hành: 03/03/2022

Thực hiện cách ly đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần

Thực hiện cách ly đối với ca bệnh Covid-19 và các trường hợp tiếp xúc gần

Ngày ban hành: 01/03/2022

Phối hợp truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Phối hợp truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ngày ban hành: 01/03/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ GDĐT phê duyệt Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 trong trương hộc (sửa đổi, bổ sung)

Triển khai thực hiện Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 của Bộ GDĐT phê duyệt Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 trong trương hộc (sửa đổi, bổ sung)

Ngày ban hành: 01/03/2022

Kế hoạch Thực hiện số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tực thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đaoạ của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Kế hoạch Thực hiện số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tực thực hiện chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đaoạ của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày ban hành: 01/03/2022

Tổ chức công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022

Tổ chức công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 28/02/2022

Triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ GDĐT phê duyệt Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 trong trương hộc (sử đổi, bổ sung)

Triển khai thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ GDĐT phê duyệt Sổ tay phòng chống dịch Covid-19 trong trương hộc (sử đổi, bổ sung)

Ngày ban hành: 10/02/2022

Triển khai kế hoạch phòng, chống biến thể Omicron trên địa bàn thị xã Bến Cát

Triển khai kế hoạch phòng, chống biến thể Omicron trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 10/02/2022

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 10/02/2022

Triệu tập giáo viên tham gia dự "Hội nghị Tuyên dương giáo viên có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19"

Triệu tập giáo viên tham gia dự "Hội nghị Tuyên dương giáo viên có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19"

Ngày ban hành: 26/01/2022

Tổ chức dọn vệ sinh, tuyên truyền mừng Xuân Nhâm dần 2022

Tổ chức dọn vệ sinh, tuyên truyền mừng Xuân Nhâm dần 2022

Ngày ban hành: 24/01/2022

Triệu tập cuộc họp tiếp đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thị xã Bến Cát

Triệu tập cuộc họp tiếp đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua dự thảo Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 24/01/2022

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch và chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch và chuẩn bị các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022

Ngày ban hành: 19/01/2022

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thị xã Bến Cát

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 19/01/2022

Về việc triệu tập họp giao ban tổ chức dạy học trực tuyến cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2021-2022

Về việc triệu tập họp giao ban tổ chức dạy học trực tuyến cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 17/01/2022

V/v thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 tại các cơ sở giáo dục trong trạng thái bình thường mới

V/v thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn tạm thời phương án xử lý F0 tại các cơ sở giáo dục trong trạng thái bình thường mới

Ngày ban hành: 17/01/2022

Phát động tham gia Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2021-2022

Phát động tham gia Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Về việc triển khai Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT

Về việc triển khai Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT

Ngày ban hành: 07/01/2022

Về việc hướng dẫn thực hiện dạy ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh trở lại trường sau thời gian học trực tuyến năm học 2021-2022

Về việc hướng dẫn thực hiện dạy ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh trở lại trường sau thời gian học trực tuyến năm học 2021-2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Kế hoạch dạy học trên truyền hình năm 2022

Kế hoạch dạy học trên truyền hình năm 2022

Ngày ban hành: 07/01/2022

Về việc đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội Xuân năm 2022

Về việc đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội Xuân năm 2022

Ngày ban hành: 06/01/2022

Hướng dẫn kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2022 và Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Hướng dẫn kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nghỉ Tết Dương lịch 01/01/2022 và Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Ngày ban hành: 30/12/2021

Thực hiện điểu lệ giải bóng đá mini cúp các câu lạc bộ thị xã Bến Cát năm 2022

Thực hiện điểu lệ giải bóng đá mini cúp các câu lạc bộ thị xã Bến Cát năm 2022

Ngày ban hành: 27/12/2021

Hưởng ứng và phát động cuộc thi "Khí tượng thủy văn trong em"

Hưởng ứng và phát động cuộc thi "Khí tượng thủy văn trong em"

Ngày ban hành: 23/12/2021

Cung cấp sinh phẩm, kít test để tổ chức xét nghiệm, tầm soát Covid-19 cho giáo viên, học sinh trong trường học

Cung cấp sinh phẩm, kít test để tổ chức xét nghiệm, tầm soát Covid-19 cho giáo viên, học sinh trong trường học

Ngày ban hành: 03/12/2021

Thực hiện kế hoạch số 304/KH-UBND thị xã Bến Cát

Thực hiện kế hoạch số 304/KH-UBND thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 02/12/2021

Văn bản mới

Báo cáo kết quả thực hiện quyên góp, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Báo cáo kết quả thực hiện quyên góp, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến và Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Ngày ban hành: 18/05/2022

Giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường

Giáo dục kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường

Ngày ban hành: 12/05/2022

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

Hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ

Ngày ban hành: 27/04/2022

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỉ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Ngày ban hành: 22/04/2022

Triệu tập giáo viên, học sinh tham dự "Lễ Tổng kết, trao thưởng Giải thể thao học sinh tỉnh năm học 2021-2022"

Triệu tập giáo viên, học sinh tham dự "Lễ Tổng kết, trao thưởng Giải thể thao học sinh tỉnh năm học 2021-2022"

Ngày ban hành: 21/04/2022

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2022

Ngày ban hành: 21/04/2022

Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên đại bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2021-2026

Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên đại bàn thị xã Bến Cát giai đoạn 2021-2026

Ngày ban hành: 21/04/2022

Triển khai cập nhật, điều chỉnh số liệu tiêm ngừa học sinh lớp 6

Triển khai cập nhật, điều chỉnh số liệu tiêm ngừa học sinh lớp 6

Ngày ban hành: 20/04/2022

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022*-2023

Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022*-2023

Ngày ban hành: 18/04/2022

Triển khai công tác chuẩn bị tiêm ngừa cho học sinh từ 05-11 tuồi

Triển khai công tác chuẩn bị tiêm ngừa cho học sinh từ 05-11 tuồi

Ngày ban hành: 15/04/2022

Truyền hình giáo dục
Lịch công tác tuần
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá yếu tố nào quan trọng nhất trong quá trình học tập?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay911
  • Tháng hiện tại18,363
  • Tổng lượt truy cập790,148
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây